Chemické vlastnosti
chemickýodporchemickýodpor
Koncentrovaná kyselina chlorovodíkováΔMetyl-acetátX
HudroehlDrónová kyselina (10%)EtylacetátX
Koncentrovaná kyselina sírováXPropylacetátX
Kyselina sírová (30%)ButylacetátX
Koncentrovaná kyselina dusičnáXDibutylftalát
Kyselina octová (30%)Dioktylftalát
Ľadová kyselina octováXEchylmetakrylátX
Kyselina octová (10%)MetylmetakrylátX
Kyselina foraováXbenzolX
fenolXtoluénX
Hydroxid sodný (50%)DietylbenzénX
Aqua amoniak (10%)hexánΔ
etánchloroformX
heptánuhlíkΔ
OctanceTetrachlórmetánX
Medica alkánbenzín
metanolΔpetrolej
etanolΔterpentín
izopropylalkoholΔRozpúšťadlo Wafhtha
butanolΔUrfuranX
Denaturovaný alkoholΔfurfuralX
Benzénová kyselina uhličitáXFurfurylalkoholX
Formaldehyd (40%)TetraydrofuranX
AcetaldeyleXWitrosethaneX
benzaldehydΔnitroethanX
MetyleterΔnitrobenzénX
éterΔacetonitrilX
izopropylΔAcrylonitrleX
PropylénoxidXDietylanín
dioxánXDimetylformanidX
Rozpúšťadlo z vlákienΔanilínX
acetónXSoľná voda (10%)
butanónXmorskej vody
MethylisobutylketeoneXMýdľová voda (1%)
CyelohexanoneXPeroxid vodíka (10%)
Ešte razX
POZNÁMKA: O: NIE X; Rozptýlené D: Otočené, prasknuté